Wikia

ภาพยนตร์บาร์บี้ Wiki

เจ้าหญิงชูก้าพลัม

14pages on
this wiki
Comments0
เจ้าหญิงชูก้าพลัม
เจ้าหญิงชูก้าพลัม

บุคลิก

ดี,ฉลาด และ กล้าหาญ

ลักษณะ

ผมบลอนด์,ตาสีฟ้า,ชุดบัลเลห์สีชุมพู,และ ผมม้วนหยิกๆ

บทบาท

ตัวเอก

สถานะ

เจ้าหญิง

ความสามารถ

เต้นบัลเล่ห์

เจ้าหญิงชูก้าพลัม เป็นตัวละครจจากเรื่อง บาร์บี้ อิน เดอะ นัทแครกเกอร์ ซึ่งตอนแรกเธอเป็น คลาล่า แต่เมื่อเจอได้จุมพิตกับ เจ้าชายเอริค ทำให้เธอรู้ว่าเธอคือเจ้าหญิงชูก้าพลัม เนื่องจากตอนแรกเธอยังไม่รู้ว่าตัวเธอเจ้าหญิงชูก้าพลัม ให้เสียงโดย ปานวาด อภิโช 

Around Wikia's network

Random Wiki